تولید جلوبندی ماشین

تولید جلوبندی ماشین تولید کلیه قطعات جلوبندی ماشین های ایرانی با کیفیت مرغوب انجام می شود و در تمام استان ها با شرایط نقد و اقساط به کلیه نمایدگان و فروشندگان عرضه می گردد.

گاهی ممکن است که برای شما اتفاق بیافتد که فرمان خودرو در هنگام ترمز شروع به لرزش می کند.
این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد به طور مثال اگر دیسک ترمز تاب داشته باشد این مشکل برای خودرو در هنگام ترمز گرفتن پیش می آید.
علاوه بر چک کردن تاب دیسک خودرو باید به قطر دیسک نیز دقت شود.
یکی دیگر از مشکلات جلوبندی خودرو این است که وقتی فرمان را در هنگام حرکت رها می کنیم به جهات مختلف منحرف می گردد.
به عنوان مثل در هنگام حرکت وقتی فرمان خودرو رها شود از مسیر خارج شده و به چپ یا راست منحرف می شود.
ممکن است اتصال فرمان خوردو و تنظیم زاویه چرخ آن با عث ایجاد این مشکل می شود.

جهت اخذ نمایندگی فروش ، خرید و مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.


جلوبندی