تولید جلوبندی درجه یک

تولید جلوبندی درجه یک شرکت رادان تولید جلوبندی درجه یک خودرو 206 شرکت ایران خودرو در استان تهران انجام داده و با شرایط نقد و اقساط عرضه می نماید.

برای همه ما اتفاق افتاده در دست انداز قرار بگیریم صدایی از خودرو می شنویم .
آن صدای تعلیق خودرو است که در بخش جلوبندی قرار دارد. به گونه ای که وقتی در دست انداز بودیم این صدا شنیده می شود و امکان دارد حتی در بعضی مواقع خودرو را با دست تکان دهیم و صدا بیشترشود.
این صدا های مازاد نشان از خراب بودن قسمت سیستم تعلیق خودرو است .
ولی همیشه و در همه مواقع باید به فکراین صداهایی که ازخودرو بلند می شود بود زیرا امکان دارد به غیر از دست انداز در سرعت پایین در مسیر این صداها ایجاد شود . 

جهت اخذ نمایندگی فروش ، خرید و مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.


جلوبندی