تولید جلوبندی درجه یک

تولید جلوبندی درجه یک تولید جلوبندی درجه خودرو 206 شرکت ایران خودرو در شهرستان گرگان با شرایط نقد به خدمت می گذاریم.

برای همه ما اتفاق افتاده در دست انداز قرار بگیریم صدایی از سمت جلوبندی خودرو می شنویم .
آن صدای تعلیق خودرو است. به گونه ای که وقتی در دست انداز بودیم این صدا شنیده می شود و امکان دارد حتی در بعضی مواقع خودرو را با دست تکان دهیم و صدا بیشترشود.
این صدا های مازاد نشان از خراب بودن قسمت سیستم تعلیق خودرو است .
ولی همیشه و در همه مواقع باید به فکراین صداهایی که ازخودرو بلند می شود بود زیرا امکان دارد به غیر از دست انداز در سرعت پایین در مسیر این صداها ایجاد شود .

جهت اخذ نمایندگی فروش ، خرید و مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.


جلوبندی