تولید جلوبندی ارزان قیمت

تولید جلوبندی ارزان قیمت تولید کلیه قطعات و لوازم جلوبندی ارزان قیمت خودرو پیکان به صورت نقد در استان هرمزگان و همچنین سایر نقاط کشورعرضه می گردد.

امکان دارد کلمه سیبک خودرو را نشنیده باشیم که در این قسمت به آن می پردازیم . همانطور که می دانید سیبک یکی از قطعات جلوبندی می باشد.
هنگامی که سیبک خراب می شود ، حرکت مفصلی را به خوبی انجام نمی دهد باعث می شود این عیب درجلوبندی خودرو موجب اختلال گردد.
نباید سیبک در محور yحرکتی داشته باشد ، یا به عبارتی می توان گفت سیبک حرکتی نباید داشته باشد .
حتی امکان دارد لقی آن حس نشود و می توان نتیجه گرفت که خراب شدن و لق شدن سیبک خوردو باعث لرزش فرمان خودرو می شود .

جهت اخذ نمایندگی فروش ، خرید و مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.


جلوبندی