تولید قطعات جلوبندی

تولید قطعات جلوبندی شرکت علمی تجاری رادان تولید قطعات جلوبند ی خودرو سمندشهر بندر عباس رانجام می دهد به صورت مدت دار انجام می دهد.

میل تعادل که از نام آن می توان فهمید برای تعادل کامل خودرو کاربرد دارد یکی از قطعات جلوبندی به حساب می آید.
با توجه به شکلی که میله دارد و اتصال آن بر پیچ ها نیروی پیچیدن را بین دو چرخ خودرو تنظیم می کند و از خم شدن خودرو به سمتی جلوگیری می کند .
میله با اتصال دو بوش نگهداری می شود و در صورت خراب شدن بوش غربیلک فرمان خودرو می لرزد .
بوش میل تعادل برای کم کردن صدای سیستم تعلیق و جلوبندی نقش بسیاری دارد .پس هنگام استفاده از خودرو باید مراقب میل تعادل آن باشید. 

جهت اخذ نمایندگی ، خرید و مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.


جلوبندی